Certyfikowane place zabaw - Oferta

Pro-Sympatyk / JM-530 Kajtek

JM-530 Kajtek

Opis

  • urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego opcjonalnie z drewna klejonego
  • słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach
  • montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
  • elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie dodatkowo malowane impregnatem
  • szczeble drabinek ze stali ocynkowanej opcjonalnie dodatkowo malowane
  • łańcuchy ocynkowane, o krótkich ogniwach opcjonalnie ze stali nierdzewnej
  • balustrady pełne drewniane , opcjonalnie ze sklejki lub HDPE
  • ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki laminowanej, opcjonalnie tworzywa
  • urządzenie montowane na stałe w gruncie

Dodatkowe informacje

Pow. strefy bezpieczeństwa

Przedział wiekowy

Głębokość posadowienia

Przeznaczenie

Części zapasowe

Nazwa Wymiary Ilość
Wieża z rurą strażacką Hp=0,95 1
Wieża bez dachu z balustradami pełnymi Hp=0,95 1
Ślizg krótki z blachy kwasoodpornej L=2,50 m 1
Drabinka pionowa wejściowa 1
Drążek ukośny do wspinania H=2,10 1
Płaszczyzna łańcuchowa 2,10 x 1,70 1
Podest wejściowy Hp=0,40 1

Karta-techniczna.PDF.Kajtek-3.05-JM-530.pdf

RZUT.2D.DWG.JM-530-Kajtek.Prosympatyk.zip