Certyfikowane place zabaw - Oferta

Pro-Sympatyk / ZE-205 Tablica kółko-krzyżyk

ZE-205 Tablica kółko-krzyżyk

Urządzenie służące do zabawy w kółko-krzyżyk

Opis

  • słupy konstrukcyjne z drewna o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach, z drewna litegososnowego przecieranego krzyżowo, opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo
  • elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryzującym
  • urządzenie montowane na stałe w gruncie
  • zaleca się montowanie w zestawieniu z innymi elementami według przedstawionej poniżej propozycji

Dodatkowe informacje

Wymiary (m) wys x szer x dł

Wymagana nawierzchnia

Obszar bezpiecznej obwiedni

Pow. strefy bezpieczeństwa

Przedział wiekowy

Głębokość posadowienia

Przeznaczenie

Części zapasowe

Instrukcja użytkowania

KartaTechniczna.Pdf.ZE-205-Tablica-kolko-krzyzyk.Prosympatyk.pdf

RZUT.2D.DWG.ZE-205-Tablica-kolko-krzyzyk.Prosympatyk.zip