Serwis PROSYMPATYK

Nasze produkty objęte są dozorem serwisowym, który w zależności od potrzeb reaguje na zaistniałą awaryjną sytuację. Nasze produkty pilotujemy od ich powstania do montażu i wprowadzamy w kalendarz przeglądów, jeżeli Państwo nam pozwolicie możemy o nich dyskretnie przypominać. Wszelkie modyfikacje naszych produktów są ewidencjonowane, dzięki czemu nawet do najstarszych naszych realizacji jesteśmy w stanie dowieźć, dosłać elementy zapasowe. KSIĄŻKA PLACU ZABAW – gwarancji, kontroli, serwisu i przeglądów (w zał. do pobrania)

Zakres przeglądu podstawowego:

 • sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń
 • kontrola stanu fundamentów
 • kontrola stanu powierzchni w obszarze upadku
 • sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących
 • usunięcie powstałych ponadnormatywnych luzów w elementach ruchomych
 • przesmarowanie łożysk wymagających obsługi
 • uzupełnienie zaślepek zabezpieczających
 • sporządzenie protokołu z przeglądu, wpis do KSIĄŻKI PLACU ZABAW (zgodnie z PN-EN)

Zakres przeglądu rozszerzonego:

 • sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń
 • kontrola stanu fundamentów
 • kontrola stanu powierzchni w obszarze upadku
 • sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących
 • usunięcie powstałych ponadnormatywnych luzów w elementach ruchomych
 • przesmarowanie łożysk wymagających obsługi
 • uzupełnienie zaślepek zabezpieczających
 • odmalowanie wszystkich elementów drewnianych impregnatem zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie
 • sporządzenie protokołu z przeglądu, wpis do KSIĄŻKI PLACU ZABAW (zgodnie z PN-EN)